Kalkulator zużycia energii elektrycznej

Ile kosztuje praca urządzeń elektrycznych? Po jakim czasie wymiana żarówek na energooszczędne się opłaci? Ten kalkulator pomoże Ci znaleźć odpowiedź na tego typu pytania.

Informacje

Energia elektryczna jest jednym z najpotrzebniejszych do życia mediów, a w polskich warunkach zwykle musimy dbać o jak najniższe rachunki. Sprawdzenie ilości energii pobieranej przez urządzenie może być dobrym krokiem do zwiększenia ilości pieniędzy zostających w portfelu.

Cena energii - nie tak oczywista

Cena energii niekoniecznie równa się cenie kilowatogodziny (kWh) podawanej w taryfie przez dostawcę prądu. Warto zastanowić się nad uwzględnieniem w obliczeniach pozostałych opłat zawartych w rachunku np. przesyłowych. Wtedy cena kWh będzie większa. Aby obliczyć taki koszt energii, należy podzielić kwotę z rachunku przez ilość zużytych kilowatogodzin.

Należy pamiętać, że może prowadzić to do przekłamań. Jeśli znacznie zmniejszymy zużycie energii, to na każdą kilowatogodzinę będzie przypadać większa część opłat stałych. W skrajnym wypadku, gdy podczas okresu rozliczeniowego nie zużyjemy praktycznie nic (np. podczas nieobecności przez dłuższy czas), koszt kilowatogodziny może nam wyjść na poziomie kilku złotych, a to nie jest już dobrym przybliżeniem :).

Moc urządzenia i problemy z nią związane

Moc urządzenia mówi o tym, jak wiele energii urządzenie potrzebuje do pracy. Nie zawsze jednak wartość podana na obudowie jest wartością faktycznie pobieraną, często może być nieco inna. Np. w przypadku komputerów stacjonarnych, których zasilacze mają deklarowaną moc na poziomie ok. 400W, faktyczny pobór energii podczas zwykłej pracy jest znacznie mniejszy, poniżej połowy tej wartości.

Innym przypadkiem są np. grzejniki elektryczne. Jeśli pokrętło nie jest ustawione na maksymalną wartość, rzeczywisty pobór mocy jest mniejszy. Jeszcze inny rodzaj zużycia prezentują, podgrzewacze lodówki i podobne urządzenia - najwięcej energii jest pobierane wstępnie do podgrzania czy ochłodzenia zawartości, później znacznie mniejsza jej ilość służy do utrzymania panującego już stanu.

Tutaj pojawi się wynik.
W
Ile wat pobiera urządzenie?
h
Przez ile godzin pracuje urządzenie?
Ile kosztuje kilowatogodzina energii?

Copyright © 2013