Kalkulator wieku

Ile mam lat? Ten kalkulator odpowie Ci na to pytanie z dokładnością co do dni.

Informacje

Obliczanie dokładnej ilości czasu jaki minął od daty w przeszłości do dzisiaj jest dosyć pracochłonnym zadaniem i wymaga pamiętania o różnych jednostkach jakie wymyśliła ludzkość w swoich dziejach.

Sekundy mają bardzo długą tradycje - wywodzą się z kultury Sumerów, i opracowanego przez nich sześćdziesiątkowego systemu liczbowego. Był on używany w Babilonie już prawie cztery tysiące lat temu. T tam zapoczątkowano podział godzin, minut i sekund.

Pozostałe jednostki oparte są o astronomię.

Jednostka Równowartości
Sekunda -
Minuta 60 sekund
Godzina 60 minut, 3600 sekund
Dzień 24 godziny, 1440 minut, 86400 sekund
Miesiąc zależnie od ilości dni
Rok 12 miesięcy, 365 lub 366 dni, 31536000 (dla 365 dni) lub 31622400 (dla 366 dni) sekund

Tutaj pojawi się wynik.

Dokładniejsza wersja z obsługą dwóch dowolnych dat i dokładnością do sekund - Czas pomiędzy


Copyright © 2013