Dekoder stopnia IP

Ten dekoder pozwala w prosty sposób dowiedzieć się jaką ochronę oferuje wpisane oznaczenie IP

Informacje

Stopień ochrony IP (ang. International Protection Rating) mówi o tym na jakie czynniki zewnętrzne urządzenie elektryczne jest odporne, czyli w jakich warunkach może być używane.

Oznaczenie składa się z liter IP, po których następuje kilka znaków (od 2 do 4). Pierwszy z nich oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi wody. Pozostałe są nieobowiązkowe i mogą nieść dodatkowe informacje.

Pierwsza cyfra, ochrony przed ciałami stałymi

Poziom Rodzaj ochrony
0 brak ochrony
1 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)
2 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
3 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem)
4 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)
5 ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia
6 całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

Druga cyfra, ochrona przed wodą

Poziom Rodzaj ochrony
0 brak ochrony
1 ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
2 ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
3 ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
5 ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6 ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
7 ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min
8 ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
9 ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050

Dodatkowe litery

Litera Ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części
A Wierzchem dłoni
B Palcem
C Narzędziem
D Drutem
Litera Znaczenie
H Urządzenie wysokonapięciowe
M Urządzenie przemieszczało się podczas testów wodnych
S Urządzenie stało stabilnie podczas testów wodnych
W Warunki pogodowe

Tutaj pojawi się wynik.
IP

Copyright © 2013