Kalkulator silni

Z pomocą tego narzędzia obliczysz silnię

Informacje

Silnia to w zasadzie bardzo prosta operacja, ale jej obliczanie jest dla człowieka pracochłonne. Oznacza się ją wykrzyknikiem następującym po liczbie. Najczęściej znajduje zastosowanie w statystyce.

Silnia to według definicji to iloczyn wszystkich liczb naturalnych nie większych niż n.

Dla przykładu obliczmy silnię 5:

$$ 5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120 $$

Tutaj pojawi się wynik.

Copyright © 2013