Kalkulator przekładni transformatora

Ten kalkulator pozwala na szybkie obliczenie zależności związanych z przekładnią transformatora. Np. możesz obliczyć ile zwojów potrzeba do zmiany poziomu napięć do zadanego lub po prostu dowiedzieć się ile wynosi przekładnia transformatora na podstawie jego napięć znamionowych.

Informacje

Przekładnia transformatora to liczba określająca stosunek wartości napięcia wtórnego do pierwotnego. Oznacza się ją grecką literą η (eta).

Dla transformatora idealnego (a taki tutaj bierzemy pod uwagę) jest równa:

$$η=\frac{U_{wt}}{U_{pierw}}$$

We wzorze zamiast napięć można również użyć ilości zwojów na uzwojeniach.

Tutaj pojawi się wynik.

Stosunek uzwojenia wtórnego do pierwotnego (ilości zwojów lub napięć)

V

Napięcie po stronie pierwotnej

V

Napięcie po stronie wtórnej

Ilość zwojów po stronie pierwotnej

Ilość zwojów po stronie wtórnej


Copyright © 2013