Tester poprawności NIP

Jesli chcesz sprawdzić czy ktoś nie podesłał Ci niepoprawnego adresu NIP, albo upewnić się czy numer został przepisany poprawnie, skorzystaj z tego narzędzia.

Informacje

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) to kod służący do identyfikacji podatników w Polsce. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Co prawda od 2011 roku jego znaczeie spadło, ponieważ osoby fizyczne mogą rozliczać się z pomocą umeru PESEL, ale nadal używają go inego typu podmioty.

Budowa NIP'u

NIP skłąda się z 10 cyfr z których: * Pierwsze trzy oznaczają kod urzędu skarbowego, który go nadał, * Kolejne sześć cyfr stanowi właściwy numer, * Dziesiąta cyfra jest cyfrą kontrolną obliczaną na podstawie pozostałych cyfr.

Obliczanie cyfry kontrolnej

  1. Pomnożyć każdą z pierwszych dziewięciu cyfr przez kolejne wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
  2. Zsumować wyniki mnożenia.
  3. Obliczyć resztę z dzielenia przez 11.

Tutaj pojawi się wynik.

Copyright © 2013