Permutacja bez powtórzeń

Z pomocą tego narzędzia obliczysz permutację zbioru nie zawierającego powtórzeń

Informacje

Permutacją bez powtórzeń zbioru złożonego z n różnych elementów nazywamy każdy n wyrazowy ciąg utworzony ze wszystkich wyrazów zbioru.

Ilość permutacji bez powtórzeń (każdy element występuje w zbiorze jednokrotnie) jest łatwa do obliczenia. Wystarczy obliczyć silnię ilości elementów zbioru:

$$P_n=n!$$

Przykład

Na ile sposobów można ustawić litery a, b i c?

$$A=\{a,b,c\}$$ $$P_3=3!=1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$$

Oto wszystkie możliwości: abc, acb, bac, bca, cab, cba

Tutaj pojawi się wynik.

Copyright © 2013