Kalkulator prawa Ohma

Ten kalkulator pomoże Ci w obliczeniu zależności wywodzących się z prawa Ohma. Spróbuj, to proste. Wystarczy wpisać dwie wartości, a trzecia zostanie obliczona automatycznie.

Informacje

Prawo Ohma to jedna z podstawowych zależności obowiązujących w fizyce. Mówi ono, że natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest proporcjonalne do napięcia panującego między końcami tego przewodnika.

Prawo to można zapisać z pomocą wzoru:

$$U=IR$$

R - Rezystancja, U - Napięcie, I - Prąd,

Po przekształceniu wzoru otrzymujemy również:

$$I= \frac {U}{R}$$ $$R= \frac {U}{I}$$

Prawo Ohma znajduje zastosowanie przede wszystkim w elektryce i elektronice. Jest niezbędne przy projektowaniu obwodów elektronicznych. Z jego pomocą można obliczyć np. rezystancję opornika niezbędnego do ograniczenia prądu diody LED zasilanej z baterii.

Tutaj pojawi się wynik.
A

Prąd płynący przez rezystor

V

Napięcie źródła prądu

Ω

Opór rezystora


Copyright © 2013