Informacje o dniu za ...

Informacje o dniu - dzisiejszym, przeszłym lub przyszłym. Wybierz z kalendarza i/lub wpisz przesunięcie żeby np. sprawdzić jaki dzień będzie za dwa lata i trzy miesiące.

Informacje

Obliczanie daty odległej od zadanej o określony czas jest pracochłonnym zadaniem i wymaga pamiętania o różnych jednostkach jakie wymyśliła ludzkość w toku swojej historii.

Sekundy mają bardzo długą tradycje - wywodzą się z kultury Summerów, i opracowanego przez nich sześćdziesiątkowego systemu liczbowego. Był on używany w Babilonie już prawie cztery tysiące lat temu. T tam zapoczątkowano podział godzin, minut i sekund.

Pozostałe jednostki oparte są o astronomię.

Jednostka Równowartości
Sekunda -
Minuta 60 sekund
Godzina 60 minut, 3600 sekund
Dzień 24 godziny, 1440 minut, 86400 sekund
Miesiąc zależnie od ilości dni
Rok 12 miesięcy, 365 lub 366 dni, 31536000 (dla 365 dni) lub 31622400 (dla 366 dni) sekund

Tutaj pojawi się wynik.
dni
miesiące
lata

Copyright © 2013