Dekoder i tester poprawności nr PESEL

Czy wiesz, że z numeru PESEL możesz odczytać dane takie jak datę urodzenia i płeć posiadacza? Z pomocą tego narzędzia możesz wydobyć te dane, a przy okazji sprawdzić czy numer jest poprawny.

Informacje

PESEL to skrót od Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, a każda osoba stale przebywająca w Polsce posiada swój własny, jedenastocyfrowy numer w tym systemie. Warto wiedzieć, że numer zawiera kilka informacji o jego posiadaczu oraz posiada zabezpieczenie przed pomyłką przy przepisywaniu - można sprawdzić czy jest poprawny.

Dane w PESEL'u

Sama baza danych PESEL zawiera naprawdę sporo pozycji o jego posiadaczu, lista liczy kilkadziesiąt opzycji, ale i z samego numeru możemy wyciągnąć kilka rzeczy.

Pierwszą, o której większość ludzi wie, jest data urodzenia posiadacza numery. Składa się na nią sześć pierwszych cyfr, kolejno: dwie ostatnie cyfry roku, miesiąc i dzień. Uwaga - cyfry kodujące miesiąc, kodują również stulecie urodzenia. Do numeru miesiąca dodane są wielokrotności 20-tki:

  • dla lat 1800-1899 - 80
  • dla lat 1900-1999 - 0 (bez zmian)
  • dla lat 2000-2099 - 20
  • dla lat 2100-2199 - 40
  • dla lat 2200-2299 - 60

Dzięki temu prostemu zabiegowi możliwe jest zakodowanie znacznie większej rozpiętości dat (zaplanowano zapas na kilkaset lat do przodu). Bezpośrednio i łatwo daje się je odczytać tylko dla ludzi urodzonych w XX wieku, w pozostałych przypadkach konieczne jest odjęcie przesunięcia oznaczającego stulecie urodzenia.

W numerze zaszyta jest również płeć posiadacza. Wystarczy spojrzeć na przedostatnią, dziesiątą cyfrę i stwierdzić czy jest parzysta. Jeśli cyfra nie jest parzysta, posiadacz jest mężczyzną, w przeciwnym wypadku to kobieta.

Suma kontrolna

Suma kontrolna znajduje się na ostatniej pozycji numeru i jest wyliczana na podstawie poprzednich dziesięciu. Jeśli nastąpi pomyłka w którejś z cyfr, ponowne wyliczenie sumy kontrolnej da inny wynik.

Aby sprawdzić poprawność numeru można obliczyć wartość następującego wyrażenia:

a+3b+7c+9d+e+3f+7g+9h+i+3j+k

Litery od a do k oznaczają kolejne cyfry numeru PESEL. Następnie należy sprawdzić czy reszta z dzielenia przez 0 wyniku powstałego po obliczeniu wyrażenia jest równa 0 (ostatnia cyfra wyniku to 0). Jeśli jest - numer jest prawidłowy.

Uwaga! Zdarzają się osoby, których numer nie jest poprawny, wynika to z biurokratycznych błędów przy nadawaniu numeru, szczególnie jeszcze przed popularyzacją komputerów.

Tutaj pojawi się wynik.

Copyright © 2013