Symulator bramki NAND

Interaktywna symulacja bramki logicznej NAND

Informacje

Bramka NAND realizuje funkcję dysjunkcji, jej wyjście przyjmuje stan wysoki gdy nie wszystkie wejścia przyjmują stan wysoki.

Inne nazwy funkcji logicznej:

  • zaprzeczona koniunkcja,
  • niewspółzachodzenie,
  • niewspółprawdziwość,
  • funkcja Sheffera.

Zapis matematyczny:

$$p / q$$ $$\sim(p \wedge q)$$

Tabela prawdy:

Wejście p Wejście q Wyjście
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Tutaj pojawi się wynik.
Pozostałe bramki: BUFOR | NOT | AND | NAND | OR | NOR | XOR | XNOR

Copyright © 2013